Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Perfect s.c. Producent Mebli Tapicerowanych NIP 7773224426 prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.mebleperfect.pl zwanej dalej Sklepem.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Produkty prezentowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 4. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (faktura VAT), doręczany Kupującemu po otrzymaniu przez niego towaru.

Składanie zamówień i płatności

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  a) koszyk znajdujący się na stronach Sklepu
  b) e – mail, wysyłając zamówienie na adres zamowienia@mebleperfect.pl
 2. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie go do Sklepu.
 4. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena ta wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności.
 7. W zależności od rodzaju towaru możliwe są następujące formy płatności: a) przelew bankowy b) gotówka – przy odbiorze towaru. Dla każdej płatności wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia, w przypadku rezygnacji z zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszt i czas dostawy

 1. Sklep dostarcza zamówione towary do Kupującego firmą kurierską.
 2. Koszty dostawy na terenie Polski całkowicie pokrywa Sklep, jednakże nie obejmują on usługi wniesienia towaru.
 3. Na życzenie Kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym.
 4. Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż przewidywany, Sklep skontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o nowym terminie.

Dostawa towaru, zwroty oraz reklamacje

 1. Przy odbiorze towaru, w obecności kuriera, prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, w szczególności o sprawdzenie czy towar zgodny jest ze złożonym zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności, jak również w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka), celem wyjaśnienia sprawy, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sklepem pod numerem: (61) 623-16-44
 2. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie szczegóły tych uszkodzeń należy opisać w protokole sporządzonym z kurierem. Sklep zleci niezwłocznie odbiór uszkodzonego towaru od kupującego i wdroży dalszą procedurę mająca na celu wyjaśnienie sprawy.
 3. W przypadku reklamacji gwarancyjnej towaru, Kupujący proszony jest o przesłanie zgłoszenia reklamacji wraz z dowodem sprzedaży na adres: Perfect S.C. / 62-020 Swarzędz / os. Dąbrowszczaków 1/13. W zgłoszeniu reklamacji gwarancyjnej towaru prosimy podać imię i nazwisko Kupującego oraz opisać przedmiot reklamacji a także załączenie dokumentacji fotograficznej. W przypadku innych reklamacji procedura wygląda analogicznie.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. powyżej, prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – kupujący ma nadto prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania towaru poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży. Po odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły, towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotowi podlega towar pełnowartościowy i nie noszący znamion używania. Z uwagi na specyfikę towaru produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bez wyraźnych uszkodzeń (rozdarć, pęknięć, wgnieceń, rys itp.), być kompletny oraz posiadać parametry techniczne właściwe dla danego towaru. Rozliczenie finansowe z Kupującym nastąpi w takiej formie w jakiej była dokonana płatność.
 6. Sklep oświadcza, że większość sprzedawanych przez niego produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie a ich produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia. W związku z tym mogą one jako świadczenia o charakterze indywidualnym, nie podlegać zwrotowi.
 7. Wszelkiego rodzaju korespondencję lub przesyłki prosimy kierować pod adres: Perfect S.C. / 62-020 Swarzędz / os. Dąbrowszczaków 1/13. Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sklep oraz podmiot będący jego właścicielem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 3. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez operatora płatności on-line na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.)
 4. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do wysłania paczki oraz informowania kupującego o statusie doręczenia paczki przez firmę kurierską na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 5. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do firm współpracujących ze Sklepem oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez te podmioty w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 6. Istnieje możliwość zgłoszenia braku zgody na umieszczenie danych osobowych w bazach danych, o czym należy poinformować sklep poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu zamówienia. Zaznacza się, że nie ma możliwości nie wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych we właściwych bazach danych, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 na czas realizacji zlecenia. W wypadku umieszczenia oświadczenia w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte z tych baz danych po zakończeniu realizacji zlecenia, tj. najpóźniej w terminie 14 dni od daty zapłaty bądź dostawy towaru w zależności co nastąpi później.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.
 2. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów.
 3. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet,
  b) aplikacja do przeglądania witryn WWW (przeglądarka www) – rekomendowany Internet Explorer 7.0.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie.

Ochrona treści na stronie

 1. Treści zawarte na stronie internetowej www.mebleperfect.pl w szczególności fotografie i opisy, są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.)
 2. Wszelkie naruszenia praw autorskich, polegające w szczególności na nieuprawnionym kopiowaniu, przerabianiu, rozpowszechnianiu chronionych prawem autorskim zdjęć i opisów zostaną natychmiast zgłoszone do kancelarii prawnej, celem wystąpienia z roszczeniami, o których mowa w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.