0
0

Twój koszyk jest pusty

Formy płatności

Skorzystaj z płatności naszego partnera PayUZobacz jak działają PayU | RatyNajczęściej zadawane pytania o Raty PayU (kredyt konsumencki)


Kiedy są dostępne Raty PayU?
Raty PayU są dostępne w wybranych e-sklepach, jeśli Twoje zakupy wraz z kosztami wysyłki mieszczą się w przedziale od 300 do 20 000 zł.
Jak działają Raty PayU?
Zapraszamy Cię do objerzenia krótkiej animacji (1 min 21 sek.)
• Kto udziela kredytu konsumenckiego na zakupy?
Banki lub instytucje pożyczkowe, któ re wspó łpracują z PayU na podstawie odrę bnych umów, w szczególnoś ci w zakresie udzielania kredytu Klientom celem dokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatnoś ci (PayU Płacę Później). Aktualna lista Organizacji finansują cych znajduje się tutaj
Jaki jest koszt kredytu?
Umowa o Kredyt Standardowy lub o Kredyt 0% w ramach Raty PayU zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją finansującą , z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Przykłady reprezentatywne dotyczą ce poszczególnych wariantów produktu Raty PayU znajdują się na tutaj. Regulamin Kredytu 0% w ramach Raty PayU znajduje się tutaj
Jak wyglą da procedura zwrotu w przypadku zakupu na raty?
Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
- W celu odstąpienia od tak zawartej umowy, konsument wysyła do sklepu oświadczenie o rezygnacji z zakupu (odstąpieniu od umowy sprzedaż y) i zwraca towar.
- Po spełnieniu wymogów formalnych i zaakceptowaniu zwrotu towaru, sklep dokonuje za pomocą Systemu PayU zwrotu do PayU (częściowego lub całościowego) środków pochodzących z pożyczki, którymi Kupujący sfinansował zakup.
- PayU przekazuje następnie środki ze zwrotu bezpośrednio do pożyczkodawcy, z którym Kupujący zawarł umowę pożyczki.
- PayU każdorazowo poinformuje Kupującego (e-mail) o odnotowanym zwrocie wraz z podaniem szczegółów zwrotu oraz płatności ratalnej, której dotyczył zwrot.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi umowy pożyczki po zwrocie środków, w tym złożenia dyspozycji odstąpienia lub dokonania wcześniejszej spłaty, Kupujący powinien każdorazowo skontaktować się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Wyjątki: Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsię biorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wyszczególnionych w tym artykule, w tym między innymi nie przysługuje Kupują cemu zawierają cemu umowę o zakup biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe lub kulturalne poza lokalem przedsię biorstwa lub na odległość.
Co się stanie, jeśli nie dostanę pożyczki?
Twó j zakup nie zostanie zrealizowany, jeśli pożyczkodawca nie udzieli Ci pożyczki lub jeśli po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, nie wykonasz kolejnych kroków polegających na weryfikacji tożsamości i zatwierdzeniu warunków umowy o pożyczkę za pomocą otrzymanego kodu SMS. Aby zrealizować zakup, możesz wrócić do sklepu i wybrać inną formę płatności.

Cały artykuł można przeczytać na stronie PayU


PayU Płacę później z PayPo - jak to działa z punktu widzenia kupującego
Więcej informacji na stronie PayU